Tjänster

Kundreskontra

En väl skött kundreskontra kan garantera företaget likviditet och minska utnyttjandet av externa krediter.

Innefattar följande:

 • -Fakturering
 • -Betalningskontroll
 • -Påminnelser/kravverksamhet
 • -Inkassotjänster

Leverantörsreskontra

Håll koll på företagets leverantörsskulder.

Innefattar följande:

 • -Kontering
 • -Reskontrahantering
 • -Betalning

Redovisning

Vi utför din dagliga redovisning, bokför dina kassarapporter så att intäkterna hamnar på rätt konto.
Vi ser till att dina dagliga transaktioner blir korrekt konterade och bokförda.

Löneadministration

Se på oss som företagets löneavdelning. Ett ofta krångligt och komplext arbete som kräver kunskaper inom både lagstiftning och kollektivavtal.

Innefattar följande:

 • -Löneregistrering
 • -Utbetalningar
 • -Uppdateringar
 • -Konsultationer
 • -Kontrolluppgifter
 • -Fora redovisning

Redovisning av skatter och avgifter / momsredovisning

Vi fyller i och skickar in skattedeklarationerna varje månad eller kvartalsvis. Detta görs med fördel via skatteverkets hemsida med e-legitimation.

Månadsbokslut

Vi arbetar med noggrann uppföljning vid varje månadsskifte. Vi går igenom ditt företag och ser till att resultatet blir korrekt. Varje månad får du en resultatrapport som är genomgången och uppdaterad.
Vi ser till att balanskonton är avstämda för att undvika obehagliga överraskningar vid årsbokslutet.

Årsbokslut

Vi gör bokslutet i sin helhet och upprättar Årsredovisning innan överlämning till respektive bolags egen revisor.

Deklarationer

Vi gör deklarationer till enskilda företagare och även till privatpersoner.

PDF Ladda ned denna sida: (crescita_tjanster.PDF)

Kontakt

Kontakta Margareta Widh på telefon 0171-477000, mobil 070-2471747, fax 0171-440590 eller maggan@crescita.se